Hydrogeologický průzkum

Využití poznatků moderní geologie a geofyziky umožňuje rozvíjet hydrogeologický průzkum pro vyhledání zdroje podzemní vody a optimální umístění hydrogeologických vrtů. V naší praxi nechybí ani využití klasických biofyzikálních měření. Ideální je pak kombinovat obě tyto metody.

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Biofyzikální měření

Při určování místa budoucí studny využíváme zkušených biotroniků - proutkařů. Jsme schopni prezentovat stovky úspěšně vyhledaných vrtů zejména pro občanský sektor.

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Geofyzikální měření

Naše firma vlastní přístroj ABEM WADI, který na základě velmi dlouhých radiových vln, umožňuje vyhledávat puklinové zóny s možností počítačového zpracování.

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Karotážní měření

Odběr vzorků hornin, elektrokarotáž a práce hydrogeologa jsou neodlučitelné náležitosti pro správný výsledek při získávání zdrojů podzemní vody, zejména u zdrojů hromadného zásobování.

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny