Kontaktní informace

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Sídlo společnosti:

Obchod a projekce
Ekodrill, s.r.o
Sokolská 418
760 01 Zlín , Czech Republic
tel: 577 224 153 fax: 577 224 154
e-mail: ekodrill@ekodrill.cz
vedoucí střediska: p. Gröger MilanEkodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Provozovna:

Dílny, sklad
Rymice 2
769 01 Rymice, Czech Republic
tel: 602 528 954
e-mail: rymice1@volny.cz
vedoucí provozovny. p.Hrdlička J.Kontaktní osoby

Ing. Šíbl Radoslav – jednatel,
ředitel společnosti
Mobil: 602 708 076
e-mail: ekodrill@ekodrill.cz

Ing. Fiala Miroslav – jednatel,
hydrogeolog
Mobil: 602 538 806
e-mail: fiala@ekodrill.cz

p. Gröger Milan – vedoucí střediska Zlín,
obchod, projekce
Mobil: 602 431 076
e-mail: groger@ekodrill.cz

Ing. Šíbl Radoslav ml. – báňský projektant, autor.inženýr – geotechnika ,
vrty pro tepelná čerpadla
Mobil: 608 603 390
e-mail: sibl@ekodrill.cz

Ing. Šíblová Alena – ekonom firmy,
Mobil: 607 656 559
e-mail: siblova@ekodrill.cz

p. Hrdlička Jaroslav – vedoucí provozu Rymice,
provozní technik
Mobil: 602 528 954
e-mail: rymice1@volny.cz


Profil společnosti

Identifikační údaje:

Ekodrill, s.r.o
Sokolská 418,
760 01 Zlín

IČO: 60739207
DIČ: CZ 60739207

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 18177.

Společnost byla založena 8.2.1995.

Společnost vykonává vrtné práce, které jsou činnosti prováděné hornickým způsobem. Na základě Oprávnění č.33/2005 vydané Obvodním báňským úřadem v Ostravě.

Společnost je oprávněna projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce. Na základě Osvědčení č.1406/2001 vydané Ministerstvem životního prostředí.

Společnost poskytuje služby, jejichž kvalita je garantována zavedeným certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2008 číslo 3339 vydané LL-C (Certifikation).