• Vítejte u specialisty na vrtané studny.

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

 1. Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost:

EKODRILL, s.r.o.

Sokolská 418, 760 01 Zlín

IČO 60739207, DIČ CZ 60739207

zapsáno v obchodní rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 18177

Oprávněná osoba:

Ing. Radoslav Šíbl

email: sibl@ekodrill.cz

(dále jen „správce“)

 

 1. Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s poptávkou nebo objednávkou. Osobní údaje jsou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Jedná se o tyto údaje:

– jméno a příjmení, název firmy

– adresa

– fakturační adresa

– IČ

– DIČ

– emailová adresa

– telefon

 

 1. Zákonný důvod zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

 • vyřízení vaší poptávky a objednávky
 • vyřízení případné reklamace

 

 1. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

– osobní údaje k vyřízení poptávek zpracováváme po dobu 5 let pro případné další řešení objednávky

– osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad

– osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení

Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže ze systému a listinné dokumenty skartuje.

 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

 

 1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

 • informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává dle čl. 15 GDPR
 • opravu osobních údajů dle čl. 16
 • požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy dle
 • čl. 17 GDPR
 • právo omezit zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, a to na email sibl@ekodrill.cz nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022