Tepelná čerpadla

  • provádíme vrty pro tepelná čerpadla typu země-voda, popř. voda-voda
  • vrtáme ve všech druzích hornin, i na hůře přístupných pozemcích

Působíme nejen regionálně v oblastech Moravy - Zlín, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Vsetín, Přerov, Hodonín, Prostějov, ale i na území celé České a Slovenské republiky.

Zajistíme komplexní návrh typu tepelného čerpadla, propočet tepelné ztráty objektu, návrh a projekt prací pro realizaci dle platné legislativy. Ve spolupráci s montážními firmami zajišťujeme kompletní realizaci vytápění tepelným čerpadlem.

Ekodrill s.r.o. - tepelná čerpadla Ekodrill s.r.o. - tepelná čerpadla

Postup při provádění vrtů země - voda

  • Zhotovíme projektovou dokumentaci a vyřídíme nezbytná povolení pro provedení vrtů
  • Provedení vrtu Ø125/150 mm
  • Vystrojení vrtu kolektorem - geovertikální sondou (foto)
  • Řízené odvedení vrtné drti
  • Vzestupná injektáž vrtu cemento-bentonitovou směsí
  • Tlaková zkouška kolektoru
  • Propojení vrtu s objektem (foto)

Ekodrill s.r.o. - tepelná čerpadla Ekodrill s.r.o. - tepelná čerpadla Ekodrill s.r.o. - tepelná čerpadla Ekodrill s.r.o. - tepelná čerpadla

Cena prací

850 – 900 Kč / jeden metr vrtu včetně vystrojení 2 okruhovou sondou, vzestupné injektáže a tlakové zkoušky kolektoru.

Přeprava v Zlínském kraji zdarma, jinak dle dohody. Cena nezahrnuje DPH.