Konstrukce vrtané studny a vystrojovací materiál

Technologický postup realizace vrtané studny umožňuje provedení hydraulicky dokonalé studny, tj. provedení vrtu přes zvodnělé horizonty a ukončení vrtu v nepropustném podloží. Po dovrtání konečné hloubky se zapouští do vrtu trubky, které jsou v místě přítoků perforovány. Směrodatným prvkem kvality vodního díla – vrtané studny - jsou vrtný průměr, průměr a materiál výstroje a zejména mocnost filtrační obsypové vrstvy (mezikruží mezi vrtným průměrem a vystrojovacím průměrem).


Filtrační obsypová vrstva

Filtrační obsypová vrstva, kterou je vyplněno mezikruží mezi vrtným a vystrojovacím průměrem, je nejdůležitější částí-srdcem vrtaných studní. Zrnitost a mocnost obsypu je závislá na charakteru hornin a množství jímané vody.

Konstrukce vrtané studny

Upozorňujeme, že volba malých vrtných průměrů pod 180 mm vede nutně k minimalizaci mocnosti filtrační obsypové vrstvy, dochází pak k rychlému zalepení pláště vrtu jemnými částicemi, kolmataci okolí vrtu a zásadnímu omezení životnosti díla. Minimální tloušťka filtrační obsypové vrstvy je ošetřena rovněž v příslušné ČSN 755115 – Jímání podzemní vody. Obecně platí, že čím větší je rozdíl mezi konečným vrtným průměrem a průměrem výstroje, tím vznikne dílo kvalitnější s vyšší životností. Vždy se používá štěrk valounovitý, ne drcený. Nejkvalitnější je pak provodínský štěrk.


Materiál a průměr výstroje

Vždy hledět na to, aby výstroj měla hygienické a pevnostní atesty. Průměr výstroje doporučujeme volit minimálně 125 mm. U nižších vystrojovacích průměrů cca 110 mm (vnitřní průměr cca. 100 mm) nelze vyloučit velmi vysoké riziko uvíznutí čerpadla ve vrtu!!

Výstroj je v místě hlavních přítoků do vrtu perforována. Pro výstroj se používaly a používají tyto materiály:

 • Ocelová výstroj – používala se dříve, vzhledem ke krátké životnosti se dnes již nepoužívá

  Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny
 • Betonové trubky – pro vrtané studny naprosto nevhodné, protože jímá vodu pouze dnem
 • Plastové trubky červené – nevhodné pro studny, nemají hygienický atest

  Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny
 • Plastové trubky pro vnitřní kanalizaci – levný materiál, ale nevhodný. Nemá atest na pitnou vodu a jeho pevnost je minimální

  Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny
 • Plastové trubky PVC s označením studna – má hygienický atest, ale jejich pevnost umožňuje je použít jen do malých hloubek, nebo tam, kde je tlak hornin minimální

  Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny
 • Plastové trubky PVC tlakové vodovodní – splňuje všechny normy, dražší materiál, který má hygienický atest a pevnost je dostatečná proti tlaku hornin

  Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny
 • PEHD – dražší materiál, který ale splňuje všechny podmínky

  Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny
 • Plastové PVC-U trubky modré závitové – trubní materiál, který se dováží ze SRN, splňuje nejpřísnější normy pro dopravu vody ve studni, tomu pak odpovídá i cena

  Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny
 • Nerezové trubky – nejvyšší cena, nejvyšší kvalita – používá se zejména pro minerální a lázeňské vrty

  Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny
 • Speciální lepené a Johnson filtry – pro velmi jemnozrnné až prachovité materiály

  Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Těsnící materiály

Pro odtěsnění povrchových vod a těsnění vodonosných horizontů s různou kvalitou vody se používá těsnící materiál, kterým se vyplňuje mezikruží mezi vrtným a vystrojovacím průměrem.

 • Cement – kvalitní a bezpečný těsnící materiál
 • Těsnící jíly – ve styku s vodou nabude objem a těsně vyplní požadovaný prostor
 • Speciální těsnící bentonit vyvinutý fi B.D.C. – 3,5 x zvětší svůj objem