Zasakování dešťových vod

U každé stavby rodinného domu je podle platné legislativy povinností stavebníka přednostně zajistit likvidaci srážkových vod zasakováním.

Za tímto účelem provedeme:

  • Návrh druhu zasakovacího zařízení
  • Terénní průzkumné sondy, zasakovací zkoušky a posudek osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie - dle platné ČSN 759010 Zasakovací zařízení srážkových vod
  • Realizaci zasakovacího zařízení (krecht, zasakovací vrt, podzemní štěrkový prostor aj.)