Ekodrill Zlín specialista na vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologický průzkum

Vrtané studny na klíč

V posledních letech jsme realizovali stovky zdrojů pitné vody pro zásobování rodinných domů, chat, provozoven i celých obcí. Zhotovíme vrtanou studnu na klíč od návrhu umístění a konstrukce studny , přes realizaci vlastního vrtu až po zavedení vody do místa spotřeby, instalace čerpadlové technologie a vyřízení nezbytných legislativních záležitostí.

Provedeme a vyhodnotíme rozbory pitné vody, v případě nutnosti navrhneme domácí úpravnu vody.

Pro provádění vrtů máme k dispozici různé druhy vrtných souprav, malou pásovou soupravou můžeme realizovat vrty i na těžko přístupných pozemcích.

Působíme nejen regionálně v oblastech Moravy - Zlín, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Vsetín, Přerov, Hodonín, Prostějov, ale i na území celé České a Slovenské republiky.

Ekodrill s.r.o. - vybrané reference

Tepelná čerpadla

Provádíme vrty pro tepelná čerpadla typu země-voda, popř. voda-voda. Vrtáme ve všech druzích hornin, i na hůře přístupných pozemcích. Ve spolupráci se specializovanýma firmami zajistíme kompletní návrh a dodávku tepelného čerpadla pro Váš dům.

Ekodrill s.r.o. - vybrané reference

Inženýrská činnost – hydrogeologie

Provedeme a kvalifikovaně vyhodnotíme hydrogeologický průzkum pro posouzení zasakování srážkových vod, návrh umístění studny, či vypouštění vody z ČOV. Vypracujeme hydrogeologické posudky a vyjádření podle požadavků platné legislativy.


Inženýrská činnost – vodohospodářské stavby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti zpracování návrhů, studií, projektové dokumentace a vyřízení legislativních záležitostí pro studny, čistírny odpadních vod, přípojky vody a jiné vodohospodářské stavby.


Zemní práce

Vlastní mechanizací provádíme zemní práce pro vodovody a přípojky jiných inženýrských sítí, základy rodinných domů a další terénní úpravy.

Ekodrill s.r.o. - vybrané reference

Zasakování dešťových vod

Zajistíme návrh, terénní zkoušky, odborné posudky a realizaci zařízení pro zasakování dešťových vod - povinnost u staveb RD.